ECG Labs

Revatis

View all members

About Revatis

In 2023 ging de Equine care Group een samenwerking aan met REVATIS, een Belgisch high-tech laboratorium gespecialiseerd in stamceltechnologie.

Over Revatis: een Spin Off van de Universiteit van Luik, gewijd aan regeneratieve geneeskunde en celtherapie. Revatis is gebaseerd op de wetenschappelijke ontdekkingen van Prof. D. Serteyn en Dr. J. Ceusters en beschikt over solide intellectuele eigendom en uitzonderlijke knowhow. Revatis heeft een gepatenteerde technologie voor het verkrijgen van multipotente stamcellen uit een spiermicrobiopsie. Deze technologie is beschikbaar voor klinische toepassingen in de diergeneeskunde en voor onderzoek in de humane geneeskunde.

Revatis wil autologe stamcellen produceren voor therapeutisch gebruik bij paarden en gezelschapsdieren. In de humane geneeskunde positioneert Revatis zich als leverancier van gepersonaliseerde stamcellen voor onderzoek, organ-on-a-chip en 3D bioprinting.Revatis overbrugt de kloof tussen onderzoek en klinisch gebruik van celtherapie en regeneratieve geneeskunde.

Revatis bridges the gap between research and clinical uses of cell therapy and regenerative medicine.

  • R&D-centra voor celtherapie
  • Bedrijven gespecialiseerd in 3D-bioprinten
  • Bedrijven die zich toeleggen op organen op een chip
  • Dierenartsen
  • Gespecialiseerde clinici
  • Fokkers
  • Eigenaren
  • Trainers
  • Ruiters

Want more information?

Check the website