Leden

ECG Research & Education

View all members

Wetenschappelijk onderbouwd werken, kennisdelen en samenwerken zijn belangrijke peilers van de Equine Care Groep. We hebben dan ook een specifieke afdeling opgericht binnen ECG om onderzoek en opleidingen te kunnen structureren: ECG Research & Education.

De afdeling ECG research & Education staat onder leiding van Dr. Tatiana Vinardell, DVM, IPSAV, MSc, PhD. Binnen deze afdeling gaan we research binnen de verschillende divisies van de Equine care groep stimuleren, ondersteunen en coordineren. Verder hebben we binnen ECG een focus op opleiding en kennisdeling.

Door middel van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van nieuwe operatietechnieken en behandelingsmethoden wil ECG toonaangevend zijn binnen de paardengeneeskunde. Binnen ECG doen de dierenartsen en specialisten translationeel onderzoek en gaan hun expertise binnen de chirurgie, interne geneeskunde, diagnostische beeldvorming, sportgeneeskunde en voeding, vervolgens internationaal delen. Naast hun klinische werk werken ECG-artsen samen met verschillende partnerbedrijven om nieuwe innovaties te ontwikkelen.

ECG ondersteunt een groot aantal onderwijsinitiatieven om de missie en visie van ECG te helpen verwezenlijken. ECG zet zich in voor kennisoverdracht en heeft een aantal succesvolle educatieve programma's zoals een externship, internship en residenties, maar ook praktische trainingssessies om de kennis van jonge dierenartsen te helpen verbeteren en opfriscursussen en congressen voor collega-dierenartsen op nationaal en internationaal niveau.

De Equine Care groep heeft dan ook aanzienlijk geïnvesteerd in een interactieve multimedia/conference room om congressen te organiseren en over het net te streamen.

No members...